Zdravstvena njega bolesnika Ljubica Majdenić,medicinska sestra

Zdravstvena njega bolesnika Ljubica Majdenić,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 692669264

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 77
Broj i naziv pošte: 31551 Belišće

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
MARIJANCI 1 Osijek
DONJI MIHOLJAC 1 Osijek