Privatna zdravstvena njega bolesnika Mirta Galić,medicinska sestra

Privatna zdravstvena njega bolesnika Mirta Galić,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 486648664

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Ive Pavlića 8
Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BIZOVAC 1 Osijek