USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI DEVALD

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI DEVALD

Šifra ustanove / privatne prakse: 375937595

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Sokolska Ulica 24
Broj i naziv pošte: 31500 Našice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
NAŠICE 4 Osijek
ĐURĐENOVAC 1 Osijek
KOŠKA 1 Osijek