USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI EVICA NOVOSELEC

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI EVICA NOVOSELEC

Šifra ustanove / privatne prakse: 375237526

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Valpovačka 83
Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BIZOVAC 1 Osijek
MAGADENOVAC 1 Osijek
ĐURĐENOVAC 1 Osijek
PETLOVAC 1 Osijek
PODGORAČ 2 Osijek
FERIČANCI 1 Osijek
VILJEVO 1 Osijek
JAGODNJAK 1 Osijek