USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI <>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI <>

Šifra ustanove / privatne prakse: 346334632

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Ulica Hrvatske Republike 39
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OSIJEK 4 Osijek
ČEPIN 2 Osijek