USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JADRANKA KUVEŽDIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JADRANKA KUVEŽDIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 327432748

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Vukovarska Cesta 37
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OSIJEK 3 Osijek