Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Zdenka Havić,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Zdenka Havić,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 095609563

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Pazin

Adresa: Riječka 20
Broj i naziv pošte: 52420 Buzet

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BUZET 2 Pazin