Privatna praksa zdravstvene njege Mladenka Rošić,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege Mladenka Rošić,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 252825284

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Pazin

Adresa: Rakovca Joakima 1
Broj i naziv pošte: 52220 Labin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
LABIN 1 Pazin