Privatna praksa zdravstvene njege Nikolina Ercegović,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege Nikolina Ercegović,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 096809680

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Šibenik

Adresa: Čelina Iv 11
Broj i naziv pošte: 22202 Primošten

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
PRIMOŠTEN 1 Šibenik
ROGOZNICA 1 Šibenik