Privatna praksa zdravstvene njege u kući bolesnika Snježana Čorak,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege u kući bolesnika Snježana Čorak,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 318931893

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Sisak

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 34
Broj i naziv pošte: 44330 Novska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
NOVSKA 2 Sisak