Privatna zdravstvena njega Andrijana Ujević,medicinska sestra

Privatna zdravstvena njega Andrijana Ujević,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 840584059

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Vinkovci

Adresa: Dalmatinska 124A
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VINKOVCI 1 Vinkovci