Privatna zdravstvena njega Danica Crnac,med.sestra

Privatna zdravstvena njega Danica Crnac,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 766276627

Status: privatna praksa


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Slavonski Brod

Adresa: Banovci 157
Broj i naziv pošte: 35000 Slavonski Brod

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BEBRINA 1 Slavonski Brod