Privatna zdravstvena njega Marija Burtina

Privatna zdravstvena njega Marija Burtina

Šifra ustanove / privatne prakse: 840484046

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Šibenik

Adresa: Obala Kralja Petra Krešimira Iv 100
Broj i naziv pošte: 22243 Murter

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
TISNO 1 Šibenik
PIROVAC 1 Šibenik