Privatna zdravstvena njega Nevenka Blaškan,med.sestra

Privatna zdravstvena njega Nevenka Blaškan,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 841184119

Status: privatna praksa


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Split

Adresa: Četvrt Ž. Dražojevića 2
Broj i naziv pošte: 21310 Omiš

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OMIŠ 2 Split