ReFacto

Naziv lijeka: ReFacto

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Opći hemostiptici25

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) 500 i.j. 2.549,90 P Wyeth Farma S.A. ReFacto AF praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1×250 i.j. 1.214,24 1.274,95
rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) 500 i.j. 2.414,97 P Wyeth Farma S.A. ReFacto AF praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1×500 i.j. 2.299,97 2.414,97
rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) 500 i.j. 2.502,82 P Wyeth Farma S.A. ReFacto AF praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1×1.000 i.j. 4.767,27 5.005,63
rekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa) 500 i.j. 2.502,82 P Wyeth Farma S.A. ReFacto AF praš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1×2.000 i.j. 9.534,54 10.011,27
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju