Revlimid

Naziv lijeka: Revlimid

Grupa: Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Lijekovi sa supresivnim djelovanjem na imuni sustav

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
lenalidomid 10 mg 3.967,76 O Celgene Europe Limited Revlimid caps. tvrda 21×5 mg 39.677,61 41.661,49
lenalidomid 10 mg 2.142,05 O Celgene Europe Limited Revlimid caps. tvrda 21×10 mg 42.841,05 44.983,10
lenalidomid 10 mg 1.502,95 O Celgene Europe Limited Revlimid caps. tvrda 21×15 mg 45.088,40 47.342,82
lenalidomid 10 mg 918,46 O Celgene Europe Limited Revlimid caps. tvrda 21×25 mg 45.922,80 48.218,94
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju