Roswera

Naziv lijeka: Roswera

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje

Podgrupa: Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
rosuvastatin 10 mg 1,17 O KRKA-FARMA d.o.o. Roswera tbl. film obl. 28×5 mg 15,02 15,77
rosuvastatin 10 mg 1,18 O KRKA-FARMA d.o.o. Roswera tbl. film obl. 28×10 mg 31,40 32,97
rosuvastatin 10 mg 0,97 O KRKA-FARMA d.o.o. Roswera tbl. film obl. 28×20 mg 51,87 54,46
rosuvastatin 10 mg 0,69 O KRKA-FARMA d.o.o. Roswera tbl. film obl. 28×40 mg 73,98 77,68
rosuvastatin 10 mg 1,21 O Krka d.d. Roswera tbl. film obl. 28×15 mg 47,74 50,13
rosuvastatin 10 mg 0,85 O Krka d.d. Roswera tbl. film obl. 28×30 mg 68,32 71,74
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija