Tramal

Naziv lijeka: Tramal

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav


Koliko sna dnevno Vam je potrebno? >>>Pomoću jednostavnog kalkulatora saznajte koliko sna trebate svakog dana


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Narkotički lijekovi

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
tramadol 0,3 g 18,80 P Grunenthal GmbH Tramal amp. 5×50 mg/ml 14,92 15,67
tramadol 0,3 g 11,75 P Grunenthal GmbH Tramal amp. 5×100 mg/2 ml 18,66 19,59
tramadol 0,3 g 5,99 O Grunenthal GmbH Tramal caps. 20×50 mg 19,00 19,95
tramadol 0,3 g 5,11 O Grunenthal GmbH Tramal tbl. retard 30×50 mg 24,37 25,59
tramadol 0,3 g 5,06 O Grunenthal GmbH Tramal tbl. retard 50×50 mg 40,17 42,18
tramadol 0,3 g 5,72 O Grunenthal GmbH Tramal boč. 1×10 ml (100 mg/ml) 18,18 19,09
tramadol 0,3 g 517,65 O Grunenthal GmbH Tramal boč. 1×96 ml (100 mg/ml) 157,76 165,65
tramadol 0,3 g 7,25 R Grunenthal GmbH Tramal supp. 5×100 mg 11,52 12,10
tramadol 0,3 g 5,11 O Grunenthal GmbH Tramal retard tbl. film obl. 30×100 mg 41,40 43,47
tramadol 0,3 g 5,74 O Grunenthal GmbH Tramal retard tbl. film obl. 50×100 mg 69,00 72,45
tramadol 0,3 g 3,38 O Grunenthal GmbH Tramal retard tbl. film obl. 30×150 mg 48,30 50,72
tramadol 0,3 g 4,42 O Grunenthal GmbH Tramal retard tbl. film obl. 50×150 mg 80,50 84,53
tramadol 0,3 g 4,83 O Grunenthal GmbH Tramal retard tbl. film obl. 30×200 mg 81,75 85,84
tramadol 0,3 g 4,39 O Grunenthal GmbH Tramal retard tbl. film obl. 50×200 mg 136,25 143,06
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju