USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KATURE LABIN

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KATURE LABIN

Šifra ustanove / privatne prakse: 312631260

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Pazin

Adresa: Istarska 16
Broj i naziv pošte: 52220 Labin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
LABIN 3 Pazin
RAŠA 1 Pazin
SVETA NEDELJA 1 Pazin