USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ANIMA VITA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ANIMA VITA

Šifra ustanove / privatne prakse: 307230724

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Božidarevićeva Ulica 13
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GRAD ZAGREB 11 Zagreb