USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FLORENCE

Šifra ustanove / privatne prakse: 377737771

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Split

Adresa: Cetinska Ulica 12
Broj i naziv pošte: 21210 Solin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
POSTIRA 1 Split
SELCA 1 Split
TRILJ 2 Split
SUPETAR 1 Split
SOLIN 2 Split
PUČIŠĆA 1 Split