USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI GENUS

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI GENUS

Šifra ustanove / privatne prakse: 309530954

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Šibenik

Adresa: Ulica Artina 23
Broj i naziv pošte: 22211 Vodice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VODICE 2 Šibenik