USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JADRANKA PLUŽARIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JADRANKA PLUŽARIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 294329439

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Otokara Keršovanija 33
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OSIJEK 8 Osijek
POPOVAC 1 Osijek
ERNESTINOVO 1 Osijek
ŠODOLOVCI 1 Osijek
DARDA 1 Osijek
VLADISLAVCI 1 Osijek
ERDUT 3 Osijek