USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JELICA GAJGER

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JELICA GAJGER

Šifra ustanove / privatne prakse: 309230926

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Slavonski Brod

Adresa: Lička 32
Broj i naziv pošte: 35000 Slavonski Brod

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SLAVONSKI BROD 6 Slavonski Brod
SIBINJ 2 Slavonski Brod