USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI LEKO

Šifra ustanove / privatne prakse: 375337539

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Split

Adresa: Ul.bruna Bušića BB
Broj i naziv pošte: 21260 Imotski

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
PODBABLJE 2 Split
PROLOŽAC 1 Split
IMOTSKI 2 Split