USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MARKO ŽILIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MARKO ŽILIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 324132417

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Slavonski Brod

Adresa: Blok B 6
Broj i naziv pošte: 35212 Garčin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GARČIN 2 Slavonski Brod
OPRISAVCI 1 Slavonski Brod
BRODSKI STUPNIK 1 Slavonski Brod
PODCRKAVLJE 1 Slavonski Brod
BUKOVLJE 1 Slavonski Brod