USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI REMEDIUM

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI REMEDIUM

Šifra ustanove / privatne prakse: 277327733

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Glavna Ulica 9
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GRAD ZAGREB 9 Zagreb