USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENKA PETKOVIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENKA PETKOVIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 369436946

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 24
Broj i naziv pošte: 49246 Marija Bistrica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
MARIJA BISTRICA 2 Krapina
GORNJA STUBICA 2 Krapina