Zdravstvena njega bolesnika u kući Gordana Vlastelić,viša medicinska sestra

Zdravstvena njega bolesnika u kući Gordana Vlastelić,viša medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 131913190

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Bribir 34
Broj i naziv pošte: 51250 Novi Vinodolski

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
NOVI VINODOLSKI 1 Rijeka
CRIKVENICA 3 Rijeka
VINODOLSKA OPĆINA 2 Rijeka