Alventa

Naziv lijeka: Alventa

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
venlafaksin 0,1 g 2,30 O KRKA-FARMA d.o.o. Alventa caps. s prilag. oslob. 28×37,5 mg 23,04 24,19
venlafaksin 0,1 g 2,07 O KRKA-FARMA d.o.o. Alventa caps. s prilag. oslob. 28×75 mg 41,44 43,51
venlafaksin 0,1 g 2,07 O KRKA-FARMA d.o.o. Alventa caps. s prilag. oslob. 60×75 mg 88,80 93,24
venlafaksin 0,1 g 1,59 O KRKA-FARMA d.o.o. Alventa caps. s prilag. oslob. 28×150 mg 63,50 66,68
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju