Amlodipin

Naziv lijeka: Amlodipin

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj ovog ljeta!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Inhibitori kalcija

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
amlodipin 5 mg 0,46 O Cipla (EU) Limited Amlodipin Cipla tbl. 30×5 mg 13,00 13,65
amlodipin 5 mg 0,27 O Cipla (EU) Limited Amlodipin Cipla tbl. 30×10 mg 15,25 16,01
amlodipin 5 mg 0,51 O Genera d.d. Amlodipin Genera tbl. 30×5 mg 14,63 15,36
amlodipin 5 mg 0,38 O Genera d.d. Amlodipin Genera tbl. 60×5 mg 21,60 22,68
amlodipin 5 mg 0,30 O Genera d.d. Amlodipin Genera tbl. 30×10 mg 17,26 18,12
amlodipin 5 mg 0,28 O Genera d.d. Amlodipin Genera tbl. 60×10 mg 32,40 34,02
amlodipin 5 mg 0,34 O Genericon Pharma G.m.b.H Amlodipin Genericon tbl. 90×5 mg 29,16 30,62
amlodipin 5 mg 0,26 O Genericon Pharma G.m.b.H Amlodipin Genericon tbl. 90×10 mg 43,74 45,93
amlodipin 5 mg 0,31 O PharmaS d.o.o. Amlodipin PharmaS tbl. 30×10 mg 17,26 18,12
amlodipin 5 mg 0,53 O PharmaS d.o.o. Amlodipin PharmaS tbl. 30×5 mg 14,63 15,36
amlodipin 5 mg 0,48 O PharmaS d.o.o. Amlodipin PharmaS tbl. 60×5 mg 21,60 22,68
amlodipin 5 mg 0,36 O PharmaS d.o.o. Amlodipin PharmaS tbl. 60×10 mg 32,40 34,02
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju