Aranesp

Naziv lijeka: Aranesp

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Lijekovi za liječenje slabokrvnosti

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
darbepoetin alfa 4,5 mcg 55,63 P AMG Aranesp otop. za inj., štrc. stakl. 1×10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml) 117,73 123,62
darbepoetin alfa 4,5 mcg 54,23 P AMG Aranesp otop. za inj., štrc. stakl. 1×30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml) 344,30 361,52
darbepoetin alfa 4,5 mcg 54,56 P AMG Aranesp otop. za inj., štrc. stakl. 1×20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml) 230,93 242,48
darbepoetin alfa 4,5 mcg 54,56 P AMG Aranesp otop. za inj., štrc. stakl. 1×40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml) 461,84 484,93
darbepoetin alfa 4,5 mcg 54,56 P AMG Aranesp otop. za inj., štrc. stakl. 1×50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml) 577,30 606,17
darbepoetin alfa 4,5 mcg 54,56 P AMG Aranesp otop. za inj., štrc. stakl. 1×60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml) 692,76 727,40
darbepoetin alfa 4,5 mcg 54,56 P AMG Aranesp otop. za inj., štrc. stakl. 1×80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml) 923,68 969,86
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju