DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

Šifra ustanove / privatne prakse: 013401343

Status: DZ

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Školska 5
Broj i naziv pošte: 31300 Beli Manastir

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BELI MANASTIR 1 Osijek