Privatna zdravstvena njega Danica Semenić,medicinska sestra

Privatna zdravstvena njega Danica Semenić,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 834283425

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina

Adresa: Vrbišnica 4/2
Broj i naziv pošte: 49231 Hum Na Sutli

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
HUM NA SUTLI 1 Krapina
DESINIĆ 1 Krapina