DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Šifra ustanove / privatne prakse: 047104716

Status: DZ

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Dubrovnik

Adresa: Dr. Ante Starčevića 45
Broj i naziv pošte: 20000 Dubrovnik

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
DUBROVNIK 1 Dubrovnik
ŽUPA DUBROVAČKA 1 Dubrovnik
MLJET 1 Dubrovnik