DOM ZDRAVLJA KORČULA

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Šifra ustanove / privatne prakse: 019601964

Status: DZ

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Dubrovnik

Adresa: Kalac BB
Broj i naziv pošte: 20260 Korčula

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KORČULA 2 Dubrovnik
OREBIĆ 1 Dubrovnik