Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Dinka Lipanović.med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Dinka Lipanović.med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 009100911

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Dubrovnik

Adresa: Ljudevita Gaja 5
Broj i naziv pošte: 20210 Cavtat

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KONAVLE 1 Dubrovnik