Privatna zdravstvena njega bolesnika Irena Žanetić,med.sestra

Privatna zdravstvena njega bolesnika Irena Žanetić,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 009000909

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Dubrovnik

Adresa: 33. Ulica 4
Broj i naziv pošte: 20271 Blato

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BLATO 1 Dubrovnik