Dr. Alen Šelović – ginekološka ordinacija

Dr. Alen Šelović – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0135852

Naziv područnog ureda/područne službe: Bjelovar
Šifra ordinacije: 256625662
Status: koncesija

Adresa: Bjelovar, Antun Mihanović 8
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6542