Dr. Mirjana Semenić Rutko – ginekološka ordinacija

Dr. Mirjana Semenić Rutko – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0109681

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 074607464
Status: koncesija

Adresa: Vukovar, Kralja Tvrtka 3
Broj i naziv pošte: 32000 Vukovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5666