Dr. Anita Viduka – pedijatrijska ordinacija

Dr. Anita Viduka – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0164178

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900010940
Status: dom zdravlja

Adresa: Podsused-Vrapče, Zagreb, Vrabečak 4
Broj i naziv pošte: 10090 Zagreb-Susedgrad

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1259