Dr. Sonja Vidulin – pedijatrijska ordinacija

Dr. Sonja Vidulin – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0096423

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 822682265
Status: koncesija

Adresa: Pula, Palladiova Ulica 22
Broj i naziv pošte: 52100 Pula

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1213