Dr. Antonela Mađor-Božinović – ginekološka ordinacija

Dr. Antonela Mađor-Božinović – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0139785

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 097909793
Status: koncesija

Adresa: Novi Zagreb – Zapad, Avenija Većeslava Holjevca 22
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6198