Dr. Vesna Medjedović Marčinko – ginekološka ordinacija

Dr. Vesna Medjedović Marčinko – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0151432

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 272227226
Status: koncesija

Adresa: Zaprešić, Ulica Pavla Lončara 1
Broj i naziv pošte: 10290 Zaprešić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5664