Dr. Višnja Mihalinčić Savković – ginekološka ordinacija

Dr. Višnja Mihalinčić Savković – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0103454

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 263526356
Status: koncesija

Adresa: Velika Gorica, Ulica Matice Hrvatske 5
Broj i naziv pošte: 10410 Velika Gorica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7567