Dr. Delia Mihovilović-Vuković – ginekološka ordinacija

Dr. Delia Mihovilović-Vuković – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0107603

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 429642962
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Martina Kontuša 18
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7609