Dr. Berislav Kekić – ginekološka ordinacija

Dr. Berislav Kekić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0039942

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac
Šifra ordinacije: 429042906
Status: koncesija

Adresa: Karlovac, Dr.vladka Mačeka 48
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4506