Dr. Marina Kassab – ginekološka ordinacija

Dr. Marina Kassab – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0043427

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin
Šifra ordinacije: 249124912
Status: koncesija

Adresa: Varaždin, Ulica Luke Botića 1
Broj i naziv pošte: 42000 Varaždin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7194