Dr. Biserka Knezić Frković – ginekološka ordinacija

Dr. Biserka Knezić Frković – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0183326

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900011238
Status: dom zdravlja

Adresa: Trešnjevka-Jug, Prečko 2
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5244