Dr. Jadranka Kobaš – ginekološka ordinacija

Dr. Jadranka Kobaš – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0114278

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 196419646
Status: koncesija

Adresa: Samobor, Ulica Ljudevita Gaja 37
Broj i naziv pošte: 10430 Samobor

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7211